Udviklingsforløb & coaching

InOD giver jer redskaberne.

Resultaterne siger det hele:

  • Højere effektivitet
  • Lavere sygefravær
  • Færre konflikter
  • Bedre ressourceudnyttelse
  • Mere tilfredse medarbejde-re og ledere 
  • Bedre kommunikations-færdigheder
  • Bedre samarbejdsvaner
  • Langsigtet bæredygtighed

InOD Programmet sættes i værk i form af en række kurser for ledere og teams, coaching af individuelle ledere, samt opfølg-nings- og evalueringsmøder.
Udviklingsforløbet er en dybtgå-ende, intern proces i jeres virk-somhed og tilpasses jeres speci-fikke behov. Visse delforløb kan tages på åbne kurser.

Integral Consulting og InOD programmet er coaching/konsulent delen af LevBevidst konceptet. 

Et InOD forløb gør det muligt for jer at gennemgå forandringer, der giver jer en ekstraordinær virksomhed.

InOD Programmet danner grundlaget og rammerne for udviklingen mod en et højere niveau af resultater - succes hinsides succes. 

InOD står for Integral Organizational Development. Det er et udviklingskoncept, der integrerer de bedste metoder vi kender i en helhedsløsning, der skaber synergi, kontinuitet og bæredygtige resultater.

Grundlaget for konceptet er et metaperspektiv baseret på

 

den Integrale Model. Det centrale i konceptet er LifeHouse Leadership, der er opbygget omkring otte grundlæggende egenskaber og færdighedsområder.
På dette fundament integrerer InOD en række indsigter og metoder fra bl.a. "Good to Great", adfærdsbiologi/neuropsykologi, Integral Life Practice, Positiv Psykologi, Spiral Dynamics, NLP og Mindfulness.

Tilsammen giver det jer nøglen til, som virksomhed, som team og som individer, at opnå størst mulig udvikling med mindst mulig investering.

InOD giver jer det ekstra skub der kan øge effektiviteten, styrke de tillidsskabende arbejdsrelationer og give både ledelse og medarbejdere dybere mening og tilfredshed i hverdagen.Programmeret og hosted af nordicweb