Kurser 

LifeHouse

Integral Kompetenceudvikling er en af de centrale ydelser i kursus- og konsulentfirksomheden LifeHouse.

Virksomheden har hjemme i Herning, men leverer kurser, workshops, foredrag og konsulentydelser i hele landet.

Priser  og deltagerantal 

(priser er eks. moms):

Mindfulness Intro: 1 dag. Maks. 40 deltagere. Min. 10 deltagere.
Internt kursus: 10 000 kr.
Åbent kursus: 1500 kr. pr. person.

Basic Mindfulness: 2 dage. Maks. 30 deltagere. Min. 10 deltagere.
Internt kursus: 18 000 kr. plus 150 kr. pr. deltager.
Åbent kursus: 3000 kr. pr. person.

Integral Mindfulness træning: Maks. 20 deltagere. Min. 10 deltagere.
Internt kursus: 36 000 kr. plus 200 kr. pr. deltager.
Åbent kursus: 7000 kr. pr. person.

Trivsel & Positivitet: 2 dage. Maks. 30 deltagere. Min. 10 deltagere.
Internt kursus: 18 000 kr. plus 100 kr. pr. deltager.
Åbent kursus: 3000 kr. pr. person.

Følelsesmæssig Intelligens: 2 dage. Maks. 30 deltagere. Min. 10 deltagere.
Internt kursus: 18 000 kr. plus 100 kr. pr. deltager.
Åbent kursus: 3000 kr. pr. person.

Ta' styringen i dit liv: 2 dage. Maks. 30 deltagere. Min. 10 deltagere.
Internt kursus: 18 000 kr. plus 100 kr. pr. deltager.
Åbent kursus: 3000 kr. pr. person.

Den svære kommunikation: 2 dage. Maks. 30 deltagere. Min. 10 deltagere.
Internt kursus: 18 000 kr. plus 100 kr. pr. deltager.
Åbent kursus: 3000 kr. pr. person.

Hvad er med?:
Materialer er med i prisen. Forplejning står arrangøren for. Der beregnes kørsel efter statens takster, medmindre andet er aftalt.

 

Alle kurser inden for Integral Kompetenceudvikling er modulopbyggede og det er derfor muligt at sammensætte kurser, som er tilpassede jeres behov. Det er vores filosofi, at man ikke kan lave et kursus, der passer til alle - derfor tilpasses alle kurser til den aktuelle målgruppe.

Mindfulness Intro.
Et heldags arrangement, hvor man lærer at bruge de mest centrale redskaber til at træne bevidst nærvær.

Mindfulness i hverdagen.
Dette kursus introducerer deltagerne til baggrunden og de grundlæggende metoder i Mindfulness og hvordan man bruger dem i sin hverdag. Der er fokus på mindfulness som et centralt element for den enkeltes fagpersonlige ressourcer. Kurset foregår over 2 dage.

Integral Mindfulness Træning
Et intensivt træningsforløb over længere tid, som er den form, der er gjort de fleste erfaringer med inden for mindfulness træning. Programmet er tilstrækkeligt tilbundsgående til, at man har mulighed for at arbejde med mere dybtliggende udfordringer som f.eks. psykisk belastende arbejdsforhold, stress, udbrændthed, kronisk smerte eller nedtrykthed. Indholdet i dette kursus er tilrettelagt ud fra et integralt helhedsperspektiv, så man lærer at bringe bevidst nærvær til en række væsentlige livsområder og samtidig får lejlighed til at fordybe sig i de aspekter, der betyder mest i ens egen tilværelse. Det er vigtigt at give plads til træning i øvelserne fra kurset imellem undervisningsgangene. Kurset forløber over 4 dage.

Trivsel og Positivitet.
På alle områder af livet har vi mulighed for at øge vores potentiale og få mere ud af det vi kan, ved at fokusere mere på de styrker og positive oplevelsesaspekter, vi hver især har adgang til. På kurset får man mulighed for at tilegne sig en række af de mest centrale og velunderbyggede metoder inden for positiv psykologi. Kurset forløber over 2 dage.

 

Følelsesmæssig Intelligens
Empati og evnen til at se andre menneskers perspektiv har afgørende betydning for vores muligheder for at indgå i relationer. En nødvendig forudsætning for at udvikle disse færdigheder, er en vis grad af indsigt i sine egne følelsers natur.
Kurset giver en række redskaber til selverkendelse, følelsesmæssig mestring og hensigtsmæssig kommunikation, både på job og privat. Kurset forløber over 2 dage.

Ta' styringen i dit liv!
De fleste af os oplever i kortere eller længere perioder af vores liv, at vi er kastebolde for tilfældige hændelser i tilværelsen. Det er meget nærliggende at føle sig som et magtesløst offer.
På kurset kommer vi ind på de forskellige psykologiske og relationelle mekanismer bag offer rollen, og arbejder med redskaber til at skifte fra offer til aktør. Kurset foregår over 2 dage.

Den svære kommunikation.
Det er ofte en udfordring for os som mennesker, når vi skal kommunikere i en sag, hvor der kan være modstridende interesser. Selvom vi som oftest søger at være professionelle og saglige, bliver det mange gange parternes følelsesmæssige tolkninger og forsvar, der kommer til at køre løbet.
Det giver anledning til konflikter, samarbejdsproblemer, stress og en række andre problematikker, som alt i alt kan gøre hverdagen tung at danse med.
På dette kursus arbejdes der med at afdække mekanismerne i den type situationer og med konstruktive kommunikationsmodeller, der kan hjælpe med at løse op for en fastlåst forhandling. 2 dage


LifeHouse Leadership

LifeHouse Leadership forløb.
Integralt funderede, bevidste ledelsesværktøjer er afgørende for ethvert forsøg på at opnå ekstraordinære resultater i virksomheder og andre organisationer. Der arbejdes på dette kursusforløb med en række centrale egenskaber og færdigheder, som giver lederen mulighed for at være medskaber af en kultur, der fremmer synergi, trivsel og vækst. Kurset er en lejlighed til at arbejde intensivt med sin egen person, sin lederrolle og ledelsesstil.
Indholdet spænder over arbejde med egne holdninger, overbevisninger, adfærdsmønstre, kommunikative færdigheder, relationelle kompetencer, samarbejdsevner, bevidst nærvær og emotionel mestring.

Kurset forløber over 4 moduler á 2 dage:

  • Modul 1: Bevidst nærvær og ansvarlighed.
  • Modul 2: Integritet og perspektivisme.
  • Modul 3: Autentisk kommunikation og konstruktiv forhandling.
  • Modul 4: Ulastelig koordinering og emotionel mestring.
  Perspektiv & kommunikation
Forskellige mennesker har forskellige syn på verden - eller perspektiver - som har betydning for, hvordan de agerer, kommunikerer og udvikler deres værdisæt. Ved at anlægge et (integralt) metaperspektiv bliver den enkelte leder i stand til at relatere til og kommunikere med kolleger og medarbejdere, som taler ud fra forskellige perspektiver. På den måde optimeres kommunikationen, man undgår mange misforståelser og opnår et mere produktivt samarbejdsklima.
Kurset bygger bl.a. på metoder, som er blevet anvendt med stor succes i forbindelse med store politiske transformationsprocesser i udlandet.
Kurset forløber over 2 dage.


Programmeret og hosted af nordicweb