Foredrag

LifeHouse

Integral Kompetence er en af de centrale ydelser i kursus- og konsulentfirksomheden LifeHouse.

Virksomheden har hjemme i Herning, men leverer kurser, workshops, foredrag og konsulentydelser i hele landet.

LifeHouse har også en foredragsrække, der relaterer til de temaer, som er gennemgående for Integral Kompetenceudvikling. Foredragene kan udvides til temadage. Kontakt os for nærmere oplysninger.

Lev Bevidst - vejen til det gode liv.
Hverdagens ubevidsthed og dens mange følgevirkninger. Hvad er det, der styrer os, når vi ikke er bevidste om hvad vi gør, tænker og føler?
Hvad er bevidsthed? En definition af bevidsthed og dens funktion i menneskets psykiske univers.
Det nyttige ved bevidst livsførelse: En gennemgang af de positive effekter af øget bevidsthed.
Hvordan bliver man mere bevidst? Det nærværende nu og andre veje til øget bevidsthed.

Ta' styringen i dit liv! Fra offer til aktør.
De fleste af os oplever i kortere eller længere perioder af vores liv, at vi er kastebolde for tilfældige hændelser i tilværelsen. Det er meget nærliggende at føle sig som et magtesløst offer.
Jeg kommer ind på de forskellige psykologiske og relationelle mekanismer bag offer rollen.

Det arbejdende menneske - effektivitet og livskvalitet.
Mennesket har brug for udfordringer i hverdagen, men i balance med de ressourcer man har. I den forbindelse ser vi på god/dårlig stress og fysiologien bag stress. Jeg kommer også ind på, hvordan den enkeltes livskvalitet bliver påvirket af den arbejdskultur, man er en del af og hvordan meningsfuldhed i hverdagen kan gøre en forskel.

Livsglæde og sundhed.
Videnskaben er for alvor ved at få øjnene op for sammenhængen mellem krop og psyke.
Den negative spiral er den måde, hvorpå vi med vores tanker og følelser skaber og forstærker ubehagelige fysiske og psykiske tilstande.
Glædens fysiologi - den positive spiral - er den måde vores system fungerer på, når vi f.eks. oplever "flow",

 

højdepunkter i livet eller forelskelse.
Med afsæt i dette kommer vi ind på en række gode vaner for et bedre liv.

Det HELE menneske. Personlig udvikling i en ny tid.
Aldrig før i menneskehedens historie har vi haft adgang til så megen viden om menneskets udvikling, evner og muligheder. Den vestlige psykologis viden om psykens udvikling og mekanismer - sammenholdt med Østens visdom og indsigt i sindet - giver os de bedste muligheder nogensinde for at udvikle alle vores potentialer.
Integral Selvudvikling er et landkort over menneskets potentialer og en personlig udviklingspraksis, som kan tilpasses den enkeltes behov og ønsker. I foredraget introduceres de centrale begreber og metoder.

Natur og kultur - det moderne menneskes dilemma.
Vores biologiske arv er måske den største enkeltfaktor i forhold til at definere vores adfærd, følelser, tolkninger og reaktioner.
Hvordan lærer vi som moderne mennesker at leve i feltet mellem vores biologiske drifter og samfundets restriktioner og vilkår? Det berøres, hvordan vi kan bruge de enestående muligheder vi har i dag, til at lære at håndtere vores biologi og vores følelser på en hensigtsmæssig måde.

Personlig udvikling og verdens skæbne.
Dalai Lama har udtalt: "At opnå verdensfred gennem individers indre transformation er yderst svært - og det er den eneste måde..."
Jeg præsenterer her det synspunkt, at vi er nødt til at tage personligt ansvar for vores kollektive fremtid og at personlig transformation er den eneste vej til at redde vores verden.
Der gøres rede for, hvordan balanceret livsførelse og en integreret personlig udvikling for den enkelte kan gøre en forskel på samfundsplan.

Foredragene varer 2½-3 timer. Et foredrag koster 4000 kr. plus moms.
Der beregnes kørepenge efter statens takster.Programmeret og hosted af nordicweb