Følelsesmæssig intelligens

LifeHouse

Integral Kompetenceudvikling er en af de centrale ydelser i kursus- og konsulentfirksomheden LifeHouse.

Virksomheden har hjemme i Herning, men leverer kurser, workshops, foredrag og konsulentydelser i hele landet.

Følelsesmæssig intelligens er bl.a. evnen til at blive bevidst om, mestre og udtrykke egne følelser - og have indføling med og forståelse for andres.

Nyere forskning viser, at ALLE beslutning vi tager er baseret på følelsesmæssige tolkninger og vurderinger. Det gælder også de beslutninger, vi selv oplever som helt rationelle. Derfor kan betydningen af følelsesmæssig

  intelligens næsten ikke overvurderes. Som beskyttende faktor i forhold til mental sundhed er disse kompetencer ligeledes af stor betydning.

Integral Kompetenceudvikling har en tilgang til følelsesmæssig intelligens, som er baseret på Integral Psykologi, kognitive metoder og en dybtgående indsigt i vore følelsers adfærdsbiologiske baggrund.

Kurser:

Følelsesmæssig Intelligens
Empati og evnen til at se andre menneskers perspektiv har afgørende betydning for vores muligheder for at indgå i relationer. En nødvendig forudsætning for at udvikle disse færdigheder, er en vis grad af indsigt i sine egne følelsers natur.
Kurset giver en række redskaber til selverkendelse, følelsesmæssig mestring og hensigtsmæssig kommunikation, både på job og privat. Kurset forløber over 2 dage.

Ta' styringen i dit liv!
De fleste af os oplever i kortere eller længere perioder af vores liv, at vi er kastebolde for tilfældige hændelser i tilværelsen. Det er meget nærliggende at føle sig som et magtesløst offer.
På kurset kommer vi ind på de forskellige psykologiske og relationelle mekanismer bag offer rollen, og arbejder med redskaber til at skifte fra offer til aktør. Kurset foregår over 2 dage.

  Den svære kommunikation.
Det er ofte en udfordring for os som mennesker, når vi skal kommunikere i en sag, hvor der kan være modstridende interesser. Selvom vi som oftest søger at være professionelle og saglige, bliver det mange gange parternes følelsesmæssige tolkninger og forsvar, der kommer til at køre løbet.
Det giver anledning til konflikter, samarbejdsproblemer, stress og en række andre problematikker, som alt i alt kan gøre hverdagen tung at danse med.
På dette kursus arbejdes der med at afdække mekanismerne i den type situationer og med konstruktive kommunikationsmodeller, der kan hjælpe med at løse op for en fastlåst forhandling. 2 dage.


Programmeret og hosted af nordicweb