Baggrund

Lev bevidst - nu !

Jeg hedder Jørn Trabjerg Pedersen og er grundlægger og ejer af kursus- og konsulentvirksomheden LifeHouse.

Jeg er Mindfulness instruktør og har en 4-årig, tværfaglig uddannelse som examineret Master Coach & Psykoterapeut. Jeg er desuden uddannet lærer og har siden 1991 arbejdet med mennesker. Mit virke har omfattet undervisning, pædagogisk behandlingsarbejde, konceptudvikling, rejseprojekter og tværfaglig psykoterapi.

Siden 2001 har jeg desuden arbejdet med undervisnings- og konsulentopgaver indenfor leder- og medarbejderudvikling, værdigrundlag / kultur, og organisationsudvikling.

Jeg har i over 20 år beskæftiget mig med mindfulness og andre typer meditation og bevidsthedstræning.

De seneste 10 år har jeg udviklet en række koncepter baseret på den Integrale Model, adfærdbiologisk syntese, den nyeste forsknings- og erfaringsbaserede viden og mine egne professionelle og personlige erfaringer gennem snart 30 år.

I LifeHouse og Integral Kompetenceudviklings regi arbejder jeg sammen med forskellige freelance konsulenter og undervisere.

Visionen bag Integral Kompetenceudvikling er:

... at give virksomheder og organisationer mulighed for at opnå det ypperligste på deres felt, i balance med det omgivende samfund, og samtidig være et sted, hvor mennesker og relationer trives og udvikles.

... at give mennesker mulighed for at opnå lykke og succes, ved at leve, arbejde og udvikle sig ud fra deres højeste idealer, og i harmoni med sig selv, deres medmennesker og deres omverden.

 

Vi arbejder ud fra den erkendelse, at der skal nytænkning til for at komme videre i vores nuværende økonomiske, kulturelle og samfundsmæssige situation.
Konventionelle tilgange - baseret på fragmenterede, begrænsede og fastlåste verdensbilleder - kan ikke længere give os de svar og de værktøjer, vi har brug for nu og i fremtiden.

Det kræver et bevidsthedsskift og et dybere perspektiv at komme ud af krisen og ind i væksten.
Det er dét Integral Kompetenceudvikling tilbyder.


Hvad er Integral Kompetenceudvikling's styrker og fordele?

Dét, der gør vores koncept helt unikt er, at det er baseret på en syntese af to meget stærke teoretiske og metodiske redskaber: Integral Teori & Applikation og en adfærdsbiologisk forståelsesramme.

At konceptet er integralt betyder blandt andet følgende:

 • For det første har et Integralt funderet koncept en helhedstilgang til menneskelig og organisatorisk udvikling, som bygger på erkendelsen af, at når man drager flere aspekter af en situation ind i udviklingsprocessen, opstår der en synergieffekt, som fremmer resultaterne inden for de enkelte områder.
 • For det andet giver en Integral tilgang mulighed for at udvikle et metaperspektiv - en evne til at rumme og forholde sig konstruktivt til alle andre perspektiver.
 • Det betyder også, at man kan integrere forskellige metoder og teorier på en måde, der ikke har været tilgængelig før.
 

Den adfærdsbiologiske forståelsesramme er en analytisk/metodisk model, som

 • Giver en enestående mulighed for at tage vores hjerne og nervesystems medfødte mekanismer og kodninger med i helhedsbilledet og arbejde med dem i stedet for imod dem.
 • Gør det muligt at kæde følelser, tanker og adfærd sammen på baggrund af en forståelse af menneskets biologiske arv.

Dette dobbelte udgangspunkt danner grundlaget for konceptets inddragelse af: Kognitive metoder, psykodynamisk arbejde, meditation/mindfulness, positiv psykologi, kropsdynamiske og -energetiske metoder, følelsesmæssig intelligens og anerkendende tilgange.

Det, der praktiseres i Integral Kompetenceudvikling, er baseret på evidensbaseret forskning og metodik.


Den Integrale Model

De integrale principper er kendt fra blandt andre den amerikanske filosof Ken Wilber's forfatterskab og er den mest omfattende og hurtigst voksende teoretiske og metodiske bevægelse i menneskehedens historie.

Den integrale vision, der lige nu blomstrer især i USA og den øvrige engelsktalende verden, er stadig et ret ukendt fænomen i Danmark. Det skyldes dels at meget af den bærende litteratur endnu ikke er oversat til dansk, dels at det i de fleste akademiske kredse her i landet stadig ikke er "god latin" at beskæftige sig med tværfaglige studier, - især ikke hvis de inkluderer de integrative og transpersonlige aspekter af mennesket og universet.

 

Det er netop, hvad de integrale studier og metoder gør. Det integrale koncept er kendetegnet ved en åben, kritisk holdning, der medtager viden fra alle menneskets erfaringsområder i en dynamisk, holistisk teori og praksis.

Den integrale vision bygger på en helhedsopfattelse af menneske og univers. Tanken er, at vi er nødt til at medtage og integrere flere forskellige aspekter af vores virkelighed, hvis vi skal kunne danne os et nogenlunde tilstrækkeligt billede af, hvad der foregår indeni, mellem og omkring os.

De elementer, der skal indgå i en sådan syntese omfatter følgende:

 • Inddragelse af virkelighedens primære dimensioner (kvadranter); indre/individuel, ydre/individuel , indre/kollektiv, ydre/kollektiv -alle kvadranter.
 • En fyldestgørende beskrivelse af det menneskelige bevidsthedsspektrum og de fysiske organisationsniveauer - alle niveauer.
 • En klar definition af de forskellige områder (udviklingslinier) af menneskets indre og ydre verden, som udvikler sig gennem disse niveauer - alle linier.
 • En forståelse af de forskellige tilstande mennesket kan befinde sig i, f.eks.; vågen, drømmende, dyb søvn, ændrede tilstande - alle tilstande.
 • En bred forståelse af forskellige typologier i mennesket (f.eks. feminin/maskulin eller biopsykologiske adfærdstyper) - alle typer.
 • Et tydeligt billede af det overordnede selv, der er psykens samlende faktor - hele selvsystemet.
Man kan sammenligne den Integrale Model med styresystemet i en computer, der får alle de installerede
 

programmer og enheder til at fungere sammen. Man kunne kalde det et integralt operativ system eller IOS.

Den integrale vision tilbyder en syntese af de mange områder, der dækker erfaringsspektret fra stimulus/respons til spiritualitet og fra kvantet til universet, - mens den tager hensyn til de indre/ydre og individuelle/kollektive aspekter af virkeligheden.

En af dem, der har haft størst betydning for udbredelsen af det integrale synspunkt er, som tidligere nævnt filosoffen, forskeren og forfatteren Ken Wilber.
Hans meget klare og sammenhængende beskrivelse af den integrale vision omfatter fysik, kemi, biologi, neurologi, psykologi, moral, religion, sociologi, økologi og filosofi (bl.a.).
Selvom han igennem de sidste 20 år har skrevet et væld af bøger og artikler, er det først for nylig en af bøgerne er blevet oversat. Det drejer sig om "A Brief History of Everything", der har fået den danske titel "Gud, livet, universet og alt muligt andet" (denne underlige oversættelse af titlen er måske årsagen til, at den ikke er blevet solgt i ret mange eksemplarer). Den giver et bredt og let tilgængeligt rids af Wilbers tanker og er en absolut anbefalelsesværdig introduktion til et integralt verdensbillede.Programmeret og hosted af nordicweb