LifeHouse Leadership

Bevidst Lederskab - nøglen til succes hinsides succes.

Kurser

LifeHouse Leadership
Der arbejdes på dette kursusforløb med en række centrale egenskaber og færdigheder, som giver lederen mulighed for at være medskaber af en kultur, der fremmer synergi, trivsel og vækst.

Kurset er en lejlighed til at
arbejde intensivt med sin
egen person, sin lederrolle
og ledelsesstil.
Indholdet spænder over arbejde med egne holdninger, overbevisninger, adfærdsmønstre, kommunikative færdigheder,
relationelle kompetencer,
samarbejdsevner, bevidst nærvær og emotionel mestring.
Kurset forløber over 4 moduler á 2 dage

Modul 1:
Bevidst nærvær og ansvarlighed.

Modul 2:
Integritet og perspektivisme.

Modul 3:
Autentisk kommunikation og konstruktiv forhandling.

Modul 4:
Ulastelig koordinering og emotionel mestring.

Perspektiv & Kommunikation
Forskellige mennesker har forskellige syn på verden - eller perspektiver - som har betydning for, hvordan de agerer, kommunikerer og udvikler deres værdisæt. Ved at anlægge et (integralt) metaperspektiv bliver den enkelte leder i stand til at relatere til og kommunikere med kolleger og medarbejdere, som taler ud fra forskellige perspektiver. På den måde optimeres kommunikationen, man undgår mange misforståelser og opnår et mere produktivt samarbejdsklima.
Kurset bygger bl.a. på metoder, som er blevet anvendt med stor succes i forbindelse med store politiske transformations-processer i udlandet.
Kurset forløber over 2 dage.

Lær hvordan I skaber den vækst og forandring, der gør
jeres virksomhed til noget mere end bare forretning.

En virksomhed er et komplekst netværk bestående af fysiske rammer, individer og relationer mellem disse individer. Man er derfor nødt til at tænke i helheder, når man skal styrke og udvikle sin virksomhed eller organisation. Et meget afgørende - men desværre stadig meget nedprioriteret - element i denne helhed, er mennesket.

De sidste 20 års forskning og erfaringer viser med al ønskelig tydelighed, hvad det er der adskiller de fremragende virksomheder fra de gennemsnitlige.

Den måde hvorpå virksomhedens ledelse forstår at administrere deres ansvar og forme arbejdspladsens kultur, er dén afgørende faktor for den grad af succes, der i sidste ende kan læses på bundlinien.

Vores koncept sigter på at støtte ledere til at udvikle dét Jim Collins i "Good to Great" kalder Niveau 5-lederskab. Det har længe været uklart, hvordan man øger sandsynligheden for at dette opstår, men vi har nu fået en række konkrete redskaber, der kan give ledere muligheden for at udvikle Niveau 5-lederskab.

 

Integralt funderet, bevidst lederudvikling er afgørende for ethvert forsøg på at opnå ekstraordinære resultater i virksomheder og andre organisationer.

I LifeHouse Leadership integreres Psyke, Adfærd og Kontekst, hvilket giver nye muligheder for udvikling.

De kurser, der tilbydes gennem Integral Kompetence gør det muligt for jeres ledelse og virksomhedskultur at gennemgå de forandringer, der giver jer en fremragende virksomhed.Programmeret og hosted af nordicweb