Positiv Psykologi & Trivsel

Nye muligheder for trivsel, vækst og livskvalitet.

Positiv Psykologi er en ny retning inden for psykologien, der bringer elementer som f.eks. personlige styrker og positive følelser ind som centrale områder for individers og organisationers kompetenceudvikling, vækst og trivsel.

 

Kurser:

Trivsel og Positivitet.
På alle områder af livet
har vi mulighed for at øge
vores potentiale og få
mere ud af det vi kan,
ved at fokusere mere på de
styrker og positive
oplevelsesaspekter,
vi hver især har adgang til.
På kurset får man mulighed
for at tilegne sig en række
af de mest centrale og
velunderbyggede metoder
inden for positiv psykologi.
Kurset forløber over 2 dage.

Det har traditionelt været de lidt mere alternative terapeuter og selvhjælpsforfattere, der har taget sig af den "positive" del af menneskets psykiske anatomi, mens den akademiske psykologi har haft 90% af sit fokus på udforskningen af psykiske lidelser og problematikker.

Inden for de sidste 15-20 år er der imidlertid dukket stadig mere forskningsbaseret viden op, som tegner et lovende billede af sindets - og hele menneskets muligheder for udvikling.

Dette er også en vigtig brik i forbindelse med den indsats, der i disse år bliver gjort i forhold til fremme af mental sundhed - også på arbejdspladsen. Konceptet for Integral Kompetenceudvikling er blandt andet udviklet med Sundhedsstyrelsens anbefalinger på dette område for øje.

  Det er den videnskabeligt funderede indsigt i menneskelige styrker, dyder og positivitet, der danner grundlaget for positiv psykologi og dens anvendelse på mange områder af livet.

LifeHouse tilbyder, med Integral Kompetenceudvikling, kurser for virksomheder og organisationer generelt, hvor den enkelte kan lære at skabe grobund for ny vækst i livet - og hvor en ny energi kan slå rod i arbejdspladsens kultur. Vi ved, at det virker, på baggrund af forsknings- og praksisfeltet "Positive Organizational Scholarship" - forkortet POS, som gennem de seneste 10 år har opbygget viden og resultater omkring effekten af den positive psykologis redskaber i organisationer.

I kurserne spiller metoder fra positiv psykologi og mindfulness sammen i en Integral teoretisk og metodisk ramme.Programmeret og hosted af nordicweb