Mindfulness & meditation

Bevidst nærvær og centrering i dit liv

Mindfulness er fremtidens vej til harmoni, livsglæde og trivsel.

Kurser, foredrag & workshops:

Introduktion til Mindfulness
Et heldags arrangement,
hvor man lærer at bruge de
mest centrale redskaber til
at træne bevidst nærvær.

Basic Mindfulness.
Dette kursus introducerer
deltagerne til baggrunden
og de grundlæggende metoder
i Mindfulness og hvordan
man bruger dem i sin hverdag.
Der er fokus på mindfulness
som et centralt element for
den enkeltes fagpersonlige
ressourcer. Kurset er på 2 dage.

Integral Mindfulness Træning
Et intensivt træningsforløb
over længere tid.
Programmet er tilstrækkeligt
tilbundsgående til, at man har
mulighed for at arbejde med
mere dybtliggende udfordringer
som f.eks. psykisk belastende
arbejdsforhold, stress,
udbrændthed, kronisk smerte
eller nedtrykthed.
Indholdet i dette kursus er
tilrettelagt ud fra et
integralt helhedsperspektiv.
Kurset forløber over 4 dage.
  Kort fortalt er mindfulness evnen til bevidst nærvær og samtidig en række metoder til at styrke denne evne. Det er en naturligt iboende evne i mennesket, som vi alle kan træne, og som giver os mulighed for at få det bedste ud af livets mange facetter. Både professionelt og personligt giver mindfulness os bedre muligheder for udvikling.

De metoder der anvendes for at opøve evnen til bevidst nærvær er blevet brugt og har bevidst deres værd gennem mere end to tusind år. Inden for de seneste 30 år er metoderne blevet tilpasset moderne forhold og de mange positive effekter af de forskellige teknikker er blevet grundigt dokumenteret videnskabeligt.

Kurserne, der tilbydes gennem Integral Kompetenceudvikling, er blandt andet baseret på de principper og metoder, der siden 1979 er blevet udviklet af Jon Kabat-Zinn.

Mindfulness er imidlertid i Integral Kompetenceudvikling sat ind i en Integral ramme og bliver dermed til en central del af en fleksibel og bredt anvendelig udviklingspraksis, som den enkelte kan tilpasse efter sine særlige behov. Det betyder blandt andet, at der også introduceres forskellige andre typer meditation og bevidsthedstræning, sådan at det bliver muligt for den enkelte at sammensætte sit egen unikke program.

Mindfulness træning er relevant for både privatpersoner og virksomheder/institutioner/organisationer. De forskellige kurser og træningsforløb henvender sig til forskellige målgrupper.Programmeret og hosted af nordicweb